Prywatność
i polityka сookies

https://sensapolis.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/sun.png
https://sensapolis.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/chmura1.png
https://sensapolis.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/ptaki.gif
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
1. WPROWADZENIE

Niniejsza polityka podlega Polityce ochrony danych osobowych zapewnionej przez Magdalenę Turbańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą pod nazwą Sensapolis Magdalena Turbańska z siedzibą w Krakowie, ul. Bytomska 3/16, 30-075 Kraków, nr NIP 551-212-14-65.

Niniejsza polityka zawiera informacje o tym, w jaki sposób dane osobowe odwiedzających witrynę www.sensapolis.com.pl i inne informacje mogą być gromadzone i przetwarzane.

2. DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY I PRZETWARZAMY

Oto opis informacji, które mogą być gromadzone za pośrednictwem tej witryny:

 • dane osobowe, które nam przesyłasz, w tym informacje, które nam przekazujesz, a także wysyłanie wiadomości na dowolny wyświetlany tu adres e-mail, informacje zawarte lub związane z komunikacją, która przesyłasz do nas (w tym treść komunikacji i metadane związane z komunikacją) a które są konieczne do zrealizowania łączącej nas z Tobą umowy;
 • informacje o twoim komputerze oraz o twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło przekierowania, długość odwiedzin, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji na stronie).

Nie zbieramy żadnych danych w celu ich sprzedaży.

3. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe mogą być wykorzystywane:
  • do administrowania naszą stroną internetową i w celach biznesowych;
  • do kontaktu zwrotnego w celach związanych z wykonaniem na Twoją rzecz zawartej przez Ciebie z nami umowy. Ta komunikacja nie wymaga Twojej zgody;
  • do kontaktu zwrotnego do celów komunikacji biznesowej i marketingowej, zgodnie z Twoim początkowym wyborem. Ta komunikacja opiera się na subskrypcji i wymaga Twojej zgody;
  • do celów marketingowych i statystycznych w celu ulepszenia witryny;
  • do zapewnienia bezpieczeństwa witryny i przeciwdziałania oszustwom.
 2. W trakcie korzystania z danych osobowych możemy przekazać te informacje niektórym podmiotom z nami stowarzyszonym lub podmiotom zależnym, jeśli uznamy to za niezbędne. Wszystkie podmioty stowarzyszone są zobowiązane do wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych w ścisłej zgodności z niniejszą Polityką.
 3. Dane osobowe, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi lokalizacjami, w których działamy, aby umożliwić nam korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą Polityką. Zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich informacji we wszystkich naszych lokalizacjach, w których są one przekazywane, przechowywane i przetwarzane.
 4. Możemy wykorzystywać zewnętrzne narzędzia do zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Przed użyciem takich zewnętrznych narzędzi podpisuje się odpowiednie dokumenty między zewnętrznym dostawcą a nami, aby zapewnić bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.
 5. Informujemy, że witryna www.sensapolis.com.pl może zawierać łącza do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i zalecamy zapoznanie się z ich polityką.

Firma Sensapolis Magdalena Turbańska, właściciel strony internetowej www.sensapolis.com.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

4. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI

Sensapolis, my, nasze – firma Sensapolis Magdalena Turbańska z siedzibą w Krakowie, ul. Bytomska 3/16, 30-075 Kraków, NIP 551-212-14-65

Nasi klienci – klienci Firmy Sensapolis Magdalena Turbańska, którym firma Sensapolis Magdalena Turbańska świadczy usługi edukacyjne i szkoleniowe

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną i ważną umowę z Sensapolis Magdalena Turbańska

Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Sensapolis Magdalena Turbańska

Potencjalny Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Sensapolis Magdalena Turbańska

Strona – strona internetowa www.sensapolis.com.pl

Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient

5. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Firma Sensapolis Magdalena Turbańska jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie oraz Umowy o prowadzenie kursu językowego.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres centrum@sensapolis.com.pl

6. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

ZAPYTANIE O OFERTĘ
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie:

 • w formularzu zapytania wysłanym ze strony (adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane podane przez Ciebie dobrowolnie)
 • w teście ewaluacyjnym wysłanym ze strony (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon)
 • w trakcie zapytania o ofertę przez komunikator Messenger dostępny na fan-pagu Sensapolis – Centrum Języków Śródziemnomorskich na Facebooku
 • w trakcie zapytania o ofertę przez komunikator dostępny na Instagramie konta centrum.sensapolis
 • w zapytaniu mailowym o ofertę, wysłanym na adres mailowy centrum@sensapolis.com.pl
 • w trakcie zapytania o ofertę w rozmowie telefonicznej (nr 694 767 838), a także przez komunikatory Skype i Zoom
  Podstawa prawna – przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZAWARCIE UMOWY
Umowa o prowadzenie kursu językowego grupowego lub indywidualnego zawierana jest zdalnie za pomocą formularza zapisów na stronie internetowej www.sensapolis.com.pl.
Zakres danych – przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu
zapisów wysyłanym ze strony www.sensapolis.com.pl, (imię i nazwisko, język kursu, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wiek /jeśli dotyczy/, sposób uiszczenia opłaty za kurs, inne dane, które dobrowolnie podajesz w formularzu zapisu).
Podstawa prawna – przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI PRACOWNICZEJ
W tym celu przetwarzamy dane osobowe przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie podajesz.
Podstawa prawna – Twoja zgoda na przetwarzanie danych.

STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STRON
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
Dokonując jakichkolwiek czynności na naszych stronach, udostępniasz nam swoje IP.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu Ci korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w
zapytaniu e-mailowym, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

BADANIE TWOJEJ SATYSFAKCJI
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email, numer IP oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów.

MARKETING NASZYCH USŁUG
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienie formularza na stronie, danych podanych w Umowie o nauczanie języka obcego oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach,historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.
Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.
Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.
Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na centrum@sensapolis.com.pl . Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

7. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracownikom firmy Sensapolis Magdalena Turbańska, w szczególności lektorom prowadzącym zajęcia (imię, nazwisko i adres e-mail) oraz pracownikom sekretariatu.
Udostępniamy twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

Dostawcy usług.
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:

 1. rekrutacyjnym – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział w dalszych rekrutacjach – na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.
 2. ofertowym – przez okres 12 miesięcy
 3. nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy
 4. marketingu naszych usług i produktów – przez okres 24 miesięcy
 5. w pozostałych celach wymienionych w pkt. 3 niniejszej polityki – przez okres 12 miesięcy.
9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa
przez zgłoszenie żądania na adres centrum@sensapolis.com.pl

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jakrównież danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić
np. w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich
wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich
danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.

11. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
 1. Nasza strona internetowa używa plików „cookies”. Plik cookie to plik zawierający niewielką ilość danych specyficznych dla konkretnego klienta i witryny (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez tę przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pozwala to serwerowi na dostarczenie strony dostosowanej do konkretnego użytkownika lub sama strona może zawierać skrypt, który odczytuje dane z pliku cookie i dzięki temu może przenosić informacje z jednej wizyty na stronie internetowej (lub powiązanej stronie) do następnej.
 2. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.
 3. Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwery internetowe do identyfikowania i śledzenia użytkowników podczas przeglądania różnych stron w witrynie i identyfikowania użytkowników powracających na stronę.
 4. Możemy używać plików cookie do remarketingu i podobnych działań.
  Używamy ukierunkowanych plików cookie, aby dostosować marketing do Ciebie i Twoich zainteresowań. Służą one m.in. do ograniczenia liczby wyświetleń reklam i pozwalają one zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Są one zazwyczaj umieszczane przez sieci reklamowe za pozwoleniem operatora strony. Pamiętają, że odwiedziłeś stronę, a ta informacja jest dzielona z innymi organizacjami takimi jak reklamodawcy. Chociaż te pliki cookie mogą śledzić Twoje wizyty w innych witrynach internetowych, zwykle nie wiedzą, kim jesteś. Bez tych plików cookie napotkane reklamy internetowe będą mniej adekwatne do Twoich zainteresowań.
  W ramach remarketingu możemy również zezwolić niektórym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowywaniu reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkowników, oraz w gromadzeniu i wykorzystywaniu innych danych dotyczących działań użytkowników w naszej witrynie (np. W celu umożliwienia im dostosowania reklamy w usługach stron trzecich). Firmy te mogą dostarczać reklamy, które mogą również umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowanie użytkowników. Należy pamiętać, że nie zbieramy żadnych informacji umożliwiających identyfikację za pośrednictwem systemu remarketingowego Google ani żadnego innego zewnętrznego systemu remarketingowego.
  Dostawcy zewnętrzni, z których usług korzystamy, w tym Google, umieszczają pliki cookie w przeglądarkach internetowych w celu wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt w naszej witrynie. To pozwala nam składać oferty specjalne i nadal promować naszą firmę wśród osób, które okazały swoje zainteresowanie.
 5. Blokowanie plików cookie
  Nie wymagamy, abyś akceptował pliki cookie i / lub możesz wycofać swoją zgodę na używanie przez nas plików cookie w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia prywatności przeglądarki, jednak niektóre funkcje na naszej stronie mogą zostać wyłączone, jeśli nie zaakceptujesz plików cookie. Możesz zrezygnować z gromadzenia plików cookie w następujący sposób:

  • Google Chrome
   W menu ustawień wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane” u dołu strony \ Wybierz przycisk „Ustawienia treści” w sekcji prywatność \ Na wyświetlonej stronie znajdziesz informację, że możesz zarządzać i / lub usuwać zapisane pliki cookie.
  • Firefox
   W menu wybierz „Opcje” \ Wybierz kartę prywatność w polu opcji \ Z menu wybierz „Użyj niestandardowych ustawień historii”. Spowoduje to wyświetlenie opcji plików cookie, gdzie możesz wybrać włączenie lub wyłączenie plików cookie.
  • Internet Explorer 6+
   W menu narzędzi wybierz „Opcje internetowe” \ Kliknij kartę prywatności. Zobaczysz suwak ustawień prywatności, który ma sześć ustawień, pozwalających kontrolować liczbę plików cookie, które zostaną umieszczone: Blokuj wszystkie pliki cookie, poziomy: Wysoki, Podwyższony, Średni (poziom domyślny), Niski i Akceptuj wszystkie pliki cookie.
  • Safari
   W menu ustawień wybierz opcję „Preferencje” \ Otwórz kartę prywatności \ Wybierz żądaną opcję z sekcji „Blokuj pliki cookie”
  • Dowolna inna przeglądarka
   Informacje na temat zarządzania plikami cookie w innych przeglądarkach internetowych można znaleźć w dokumentacji lub plikach pomocy online.
 6. Usuwanie plików cookie zebranych w przeszłości
  Jeśli wyłączyłeś przeglądarkę, możemy nadal wykorzystywać informacje zebrane z istniejących plików cookie, ale przestaniemy używać wyłączonych plików cookie w celu zebrania dalszych informacji.
  Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

  • Chrome: otwórz menu „Dostosuj i kontroluj” i kliknij „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądania”, a następnie wybierz „Pliki cookie i inne dane witryn i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”;
  • Firefox: kliknij „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierz „Użyj niestandardowych ustawień historii” z menu rozwijanego, kliknij „Pokaż pliki cookie”, a następnie kliknij „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  • Internet Explorer: możliwe jest ręczne usunięcie plików cookie (zapoznaj się z instrukcjami pod adresem: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11).
12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej.

Kontakt

Centrum Języków Śródziemnomorskich Sensapolis

ul. Bytomska 3/16, Kraków
centrum@sensapolis.pl
PON-ŚR od 11:00 do 19:00
CZW-PT od 9:00 do 17:00
Newsletter